Harrastukset

Toitsu on monipuolinen harrastuskoira, jolle käy laji kuin laji

Agility, toko, rally, tanssi, nosework vai näyttelyt?

Koiranäyttelyt

Koiranäyttelyiden perimmäinen tarkoitus on palvella koirien jalostus- ja kasvatustyötä. Näyttelyihin voivat osallistua puhdasrotuiset, rekisteröidyt ja tunnistusmerkityt koirat. Näyttelyssä ulkomuototuomari arvostelee koiran ja antaa sille kirjallisen arvostelun sekä laatuarvostelun.

Urokset ja nartut arvostellaan erikseen. Pennut, juniorit, nuoret ja aikuiset koirat sekä muotovaliot ja veteraanit arvostellaan omissa luokissaan. Näyttelyissä voidaan myös esittää kasvattajaryhmä ja erikoisnäyttelyissä jälkeläisryhmä.


Koiranäyttelyssä ulkomuototuomarit arvioivat koiria suhteessa rotumääritelmään. Kansainvälinen koiranjalostusliitto, FCI, on jakanut rodut kymmeneen eri ryhmään ja jokaisen rymän rodulla on rotumääritelmä, joka kuvaa rodun ihanneyksilöä. Rotumääritelmä sisältää kuvauksen koiran ulkomuodosta mittasuhteineen, luonteesta, liikkumisesta ja karvan laadusta. Rotumääritelmässä määritellään myös virheet ja ns. hylkäävät virheet.

Koiratanssi

Koiratanssi on luovaa tottelevaisuutta. Siinä yhdistyvät koirankoulutustaidot ja taiteellinen ilmaisu. Koiratanssin lajit ovat Freestyle (vapaatanssi) ja HTM (seuraaminen musiikin tahdissa). Freestyle on muodoltaan ja liikkeiltään vapaa, HTM perustuu määriteltyihin seuraamispositioihin, joiden käyttöön esitys musiikin tahdissa rakennetaan.

Freestylea on harrastettu Suomessa 2000-luvun alusta asti ja se on saavuttanut jo vakiintuvan aseman yhtenä koiraharrastusmuodoista. Koiratanssi saavutti myös Suomen Kennelliiton virallisten lajien statuksen vuonna 2010 ja silloin mukaan tuli myös HTM.

Rally-toko

Laji on tarkoitettu kaikenikäisille ja kaiken kokoisille koirille ja ihmisille. Laji toki perustuu tottelevaisuuteen, mutta ei ole ihan niin tarkkaa ja ”vakavaa” kuin perinteinen toko. Rally-tokon kilpailurata koostuu tasoluokasta riippuen 10-20 erilaisesta tehtävästä. Tehtävinä on esim. seuraamista, istumista, käännöksiä, pujottelua, pysähtymistä, askelia eteen, taakse ja sivulle, estehyppyjä, maahanmenoja, paikallaoloa, erilaisia silmukoiden tekemisiä jne. Osa liikkeistä on aivan samoja kun virallisessa tottelevaisuuskokeessa, osa tulee koiratanssista ja osa näyttelyistä ja agilitystä. Rallyssä korostuu iloinen kontakti ja yhteistyö koiran ja ohjaajan välillä.

Toko

Tottelevaosuuskoulutuksen tarkoituksena on opettaa koiralle miellyttävää ja hallittua käyttäytymistä sekä koiran ohjaajalle oikeaa ja asiallista koiran käsittelytaitoa. Kokeissa testataan koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä sekä koiran koulutuksen tasoa neljässä eri luokassa. Toko on mukavaa ajanvietettä niin koiralle kuin ohjaajallekin, ohjaajan ja koiran yhteistyö paranee ja koiran kanssa on helpompi selvitä arkipäivän tilanteista.

Tottelevaisuutta voi harrastaa ilman kilpailullisia tavoitteita, sillä perustottelevainen koira on mukava kotikoira ja lemmikki. Koulutus on helpointa aloittaa ohjatusti esimerkiksi paikallisessa koirakerhossa. Koulutusta tarjotaan lähes kaikissa Suomen koirakerhoissa.

Agility

Agility on ihmisen ja koiran yhteistyöhön perustuva vauhdikas liikuntamuoto, jossa ihminen ohjaa koiran virheettömästi ja mahdollisimman nopeasti tuomarin suunnitteleman radan läpi. Agility on avoin kaiken rotuisille koirille ja sopii kaiken ikäisille ihmisille.

Agilityssä koirat jaetaan kolmeen tasoluokkaan, joista 1-luokka on tarkoitettu aloitteleville kilpailijoille. Ykkösluokassa menestyneet nousevat 2-luokkaan ja siitä edelleen 3-luokkaan.

Toitsu sijoittuu säkäkorkeudeltaan joko pikkumini-luokkaan (alle 28 cm) tai mini-luokkaan (alle 35 cm).

Nosework

Nosework on nenätyöskentelyyn keskittyvä laji, joka sopii kaikille koirille ja ohjaajille. Noseworkissa koira pääsee käyttämään nenäänsä etsiessään sille opetettuja kohdehajuja erilaisissa ympäristöissä. Lajia voi harrastaa itsenäisesti tai ryhmässä.

Laji tarjoaa koiralle mukavaa aktivointia ja kehittää koiran itsevarmuutta. Hajupiiloja voi tehdä omassa kodissa, ulkoilureitin varrella tai muussa ympäristössä. Kilpailuissa jokainen koirakko suorittaa etsinnän yksitellen, joten laji sopii myös aremmille koirille. Lajia voi harrastaa myös ilman kilpailutavoitteita.